LEO Norge

Org.nr.
946 397 369
 
Etablering
Etablert virksomhet i Norge siden 1962 og som norsk aksjeselskap siden 1987. LEO konsernet, tidligere Løvens Kemiske Fabrik ble stiftet i 1908.
 
Eierforhold
Det norske datterselskapet er 100% eiet av LEO Pharma A/S i Danmark. LEO Pharma Norge er en del av LEO Pharma Nordic.
 
Sentralbord
Telefon    22 51 49 00
Epost       info.no@leo-pharma.com
 
Besøks- og postadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker
 
Country Manager
 
Head of Marketing
 
Head of Sales 
 
Manager Regulatory Affairs and Drug Safety