Account Manager

Arne arbeider med medikamenter innenfor dermatologi i følgende deler av Norge.

  • Vestfold
  • Akershus
  • Oslo
  • Buskerud
  • Østfold
  • Hedmark
  • Oppland
  • Norland
  • Troms
  • Finnmark

Email:        AGRNO@leo-pharma.com

Telefon:    +47 90 63 68 00