Nordic Head of Dermatology Sales

Karl sitter som ansvarlig for all salgsaktivitet innenfor vår dermatologi portefølje i Norden. 


 Email:        KHASE@leo-pharma.com

Telefon:    +46 70 53 50 63 5