Atopisk eksem

Atopisk eksem er etter psoriasis den hyppigst forekommende kroniske hudsykdom. Årsaken er ukjent. Mer enn 10% av skandinaviske barn har atopisk eksem i kortere eller lengre perioder. Prognosen er god og de fleste blir bra i løpet av oppveksten, men ca. 10% av pasientene har plager også i voksen alder. Sykdommen kan ha stor negativ innvirkning på livskvaliteten.

Arv er av betydning for utvikling av atopisk eksem, men arvegangen er ikke klarlagt. Hvis en av foreldrene har/har hatt atopisk eksem, er det ca. 20% sjanse for at et barn får sykdommen. Har begge foreldrene hatt atopisk eksem er sjansen for at barna skal få dette ca. 50%. Flere andre faktorer spiller også en rolle i utviklingen av atopisk eksem.

KLINISK BILDE
Hos spebarn vil atopisk eksem ofte først vise seg som tørre hudområder i kinnene. Etter hvert kan disse bli røde og eventuelt væskende. I uttalte tilfeller kan utslettet spre seg til store deler av kroppen, gjerne diffust utbredt hos de minste barna. Hos større barn ser en ofte utslett i leddnære områder, fortrinnsvis på bøyesiden av albuer og knær. Voksne har ofte mest utslett i ansiktet, med affeksjon av øyelokk, øvre del av truncus og hender. Kløe er et kardinalsymptom og er til stor plage for pasienten.

FOREBYGGING
Pasienter med atopisk eksem har en tørr hudtype og det er derfor viktig å smøre seg med fuktighetskrem. Det er anbefalt å prøve forskjellige kremer slik at man kan finne en man liker. Det er meget viktig å innarbeide gode rutiner for smøring, og det er lettest når man har funnet en krem man trives med.

Å holde huden fuktig er viktig for å opprettholde en god hudbarriere mot omgivelsene. Tørr hud er en inngangport for bakterier. Gule stafylokokker, som alltid finnes på tørr hud, får bedre vekstvilkår jo flere ”åpninger” det er i hudbarrieren.

Små barn med atopisk eksem vil ha nytte av å bade i en oppløsning med kaliumpermanganat 2-3 ganger i uken. Det fåes kjøpt på apotek og har en sterk rød farge. Det setter flekker, men forebygger oppvekst av bakterier. Slike tiltak som forebygger oppbluss av eksemet, kan være arbeidskrevende, men livskvaliteten er så mye bedre uten et konstant kløende eksem, at de fleste vil synes at det er verdt det.

LITT OM IMMUNOLOGISKE FAKTORER
Avfallstoffer produsert av gule stafylokokker kan stimulere immunsystemet til å produsere IgE. IgE er immunglobulinet som er typisk for allergikere, det setter i gang betennelsesprosesser som utløser kløe og deretter eksem.

Atopisk eksem er ikke en allergisk sykdom, det er en immunologisk sykdom. Ved allergier er det en spesifikk stimulering av immunsystemet, dvs at en spesiell matvare eller en type pollen gir allergisk reaksjon hver gang immunsystemet møter det. Ved atopisk eksem er det en uspesifikk stimulering av immunsystemet. Det betyr at det du reagerer på en gang, får du ingen reaksjon på neste gang.

Det er viktig å være klar over dette når det gjelder kosthold. Det er fristende å unngå all mat som forverrer eksemet, men det kan da føre til et ensidig kosthold og underernæring. Prøv matvarer flere ganger før du fjerner det fra kostholdet. Er man allergisk, reagerer man hver gang på samme matvare. Det er viktig å opprettholde et allsidig kosthold.

BEHANDLING
· Fuktighetskrem bevarer hudbarrieren.
· Kaliumpermanganatbad sanerer vekst av bakterier.
· Kortikosteroider hemmer inflammatoriske mediatorer og bedrer dermed eksemet.
· Antibakteriell behandling fjerner bakterienes dårlige påvirkning på eksemet.
· Sederende antihistaminer mot kløe viser seg å være best for å bedre nattesøvnen.
· Immunmodulerende midler stopper hudens immunreaksjoner.
· Lysbehandling

I over 90% av alle tilfeller av atopisk eksem er det vekst av gule stafylokokker. Avfallstoffer fra disse kan både forverre eksemet og hemme effekten av kortikosteroider. Det er derfor viktig å både behandle eksemet med steroider og fjerne bakteriene med antibakterielle midler.