Psoriasis

Psoriasis er en arvelig, multi-faktorell inflammatorisk sykdom som blant annet kan utløses av bakterielle infeksjoner, psykisk stress, bruk av visse legemidler, alkoholforbruk og over-eksponering for sol.

Psoriasis er antatt å være en autoimmun, T-celle mediert tilstand. Man kjenner ikke nøyaktig de cellulære mekanismene som ligger bak sykdommen, men man vet at psoriasis er preget av en økning i vaskularisering og infiltrasjon av T-celler, nøytrofile, makrofager og mastceller. Det foregår en hyperprofilerasjon i epidermis som igjen medfører en ufullstendig modning av keratinocytter.

Behandling av Psoriasis
De fleste tilfeller av psoriasis kan behandles lokalt med D-vitamin derivater, kortikosteroider eller en kombinasjon av disse. Disse finnes i mange formuleringer (kremer, salver, gel, linimenter, oppløsninger).

Ved alvorlig psoriasis kan man også behandle sykdommen med andre behandlingsalternativer som lysterapi eller systemisk behandling som metotreksat, acitretin eller biologiske legemidler.

Les mer her.