Koagulasjon

Koagulasjon er et av LEO Pharmas fokusområder, og arbeidet med å bistå helsepersonell verden over for å forebygge og behandle potensielt, livstruende og funksjonshemmende sykdom som blodpropp, er omfattende. 

LEO Pharma har sørget for medikamenter på området i mer enn 50 år. Siden 1940-tallet har vårt engasjement innenfor forskning på potensielt livsforandrende behandlinger økt mer og mer.

I dag har vi til og med kunnskap om hvordan helsepersonell, i likhet med pasienter, opplever hvordan det er å leve med livstruende sykdommer - en innsikt vi benytter når vi forsker frem legemidler som skal gjøre livet så komfortabelt og levelig som mulig. Denne innsikt er den store drivkraften i vår forskning og motiverer alle medarbeidere til å gjøre sitt ytterste.

Vi fokuserer på å lytte til behovene hos helsepersonell og pasienter, samt å dele vår kunnskap gjennom personlige møter.

 

For offentlig godkjent helsepersonell

Les mer om trombose.

 

For pasienter

Les mer om forebygging av trombose (blodpropp).