For helsepersonell

LEO Pharma har ervervet seg mye erfaring innenfor antikoagulasjon etter nærmere 70 år med forskning, utvikling og produksjon.

Vår portefølje innen antikoagulasjon består blant annet av medikamenter brukt både som profylakse og til behandling av trombose.

I en travel sykehushverdag kan selv de mest kompetente helsepersonell i blant overse en VTE (venøs tromboembolisme) som ikke fremviser noen kliniske symptomer hos pasienter som er innlagt av andre grunner som kreft, fedme eller graviditet. 

Men hvis man får en diagnose og kommer til behandling, er heldigvis  utsiktene for VTE-pasienter meget gode. 

På LEO Pharma har vi utviklet heparinbaserte medikamenter til behandling av VTE siden 1940-tallet. Gjennom å utnytte vår samlede kunnskap og erfaring hjelper vi helsepersonell med å identifisere og behandle pasientgrupper som har høy risiko for å få VTE, og til å forhindre unødvendig lidelse samt tilfeller med dødelig utfall. 

Behandling av trombose
VTE behandles med heparin, en gruppe polysakkarider som har en antikoagulerende effekt i kroppen. For helsepersonell ligger utfordringen i å kartlegge pasientens sykdomsbilde når de diagnostiseres med VTE. Mange pasienter lider av komorbiditeter og står på andre medisiner. Som et resultat av dette kan pasienten ha en endret fysiologisk profil. Ettersom man må ta hensyn til mange ulike faktorer, er det vanskelig å finne statistisk signifikante resultater i kliniske utprøvninger.

Utfordringene til tross, heparinbaserte medikamenter fortsetter å utgjøre en viktig del av intensivbehandlingen. De skal administreres forebyggende til pasienter i høyrisiko-grupper. Hos pasienter som diagnostiseres med VTE er doseringen 4 ganger høyere.