Enstilar®

Indikasjon: Voksne: Lokal behandling av psoriasis vulgaris.

Les mer i medikamentets felleskatalogtekst og preparatomtale som kan søkes opp via linkene på høyre side.