Etalpha® dråper

Etalpha® stimulerer opptaket av kalsium og fosfat fra magetarmkanalen. Dette har betydning for knoklenes oppbygning.

Etalpha® brukes ved sykdommer med forstyrrelse i kalsium/fosfatomsetningen som skyldes en nedsatt produksjon av vitamin D i nyrene.

Finnes også som kapsler 

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Etalpha® her.