Locoid®

Liniment:   

Locoid® liniment, oppløsning er et middels sterkt virkende (gruppe II) kortisonpreparat, som reduserer kløe, hevelse og rødme av huden. Locoid® liniment, oppløsning brukes til behandling av eksemer samt til psoriasis. Brukes til hudlidelser i områder med hår. Locoid® liniment, oppløsning brukes også ved korttidsbehandling av betennelse i øregangen.

Salve og lipid krem:         

Locoid® er et middels sterkt virkende (gruppe II) kortisonpreparat, som reduserer kløe, hevelse og rødme av huden. Locoid® brukes til behandling av eksemer samt til psoriasis. Brukes til ekstremt tørre hudlidelser.

Krem:

Locoid® er et middels sterkt virkende (gruppe II) kortisonpreparat, som reduserer kløe, hevelse og rødme av huden. Locoid® brukes til behandling av eksemer samt til psoriasis. Brukes til fuktige eller væskende hudlidelser.

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Locoid® her