Picato® til behandling av hode/skalle

Picato® gel inneholder virkestoffet ingenolmebutat. Dette legemidlet brukes til lokalbehandling (på huden) av aktinisk keratose, også kalt solare keratoser, hos voksne. Aktinisk keratose er rue hudområder man finner hos personer som har vært utsatt for mye sol i løpet av livet. 150 mikrogram/gram gel brukes mot aktinisk keratose i ansikt og på skalle.

Bruk alltid Picato® gel nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Bruk én tube 150 mikrogram/gram gel daglig i 3 dager på rad.

  

Picato® skal oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

 

Medikamentet finnes også til behandling av kropp/ekstremiteter.

 

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. Mer informasjon finner du på Felleskatalogens pasientutgave (søkeside). 

 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Picato® her.