Picato® til behandling av kropp/ekstremiteter

Picato® gel inneholder virkestoffet ingenolmebutat. Dette legemidlet brukes til lokalbehandling (på huden) av aktinisk keratose, også kalt solare keratoser, hos voksne. Aktinisk keratose er rue hudområder man finner hos personer som har vært utsatt for mye sol i løpet av livet. 500 mikrogram/gram gel burkes mot aktinisk keratose på kroppen, armer, hender og ben. 

Bruk alltid Picato® gel nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker. Bruk én tube 500 mikrogram/gram gel daglig i 2 dager på rad.

Picato® skal oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Medikamentet finnes også til behandling av ansikt/skalle.

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. Mer informasjon finner du på Felleskatalogens pasientutgave (søkeside). 

 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Picato® her.