Protopic®

Protopic® 0,03 % salve er indisert for voksne, ungdom og barn fra 2 års alder. 
 
Behandling av oppblussing
Voksne og ungdom (16 år og eldre)
Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som ikke responderer tilstrekkelig på eller er intolerante overfor konvensjonell terapi som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk.
 
Barn (2 år og eldre)
Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos barn som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonell terapi som f.eks. kortikosteroider til lokal bruk.
 
Vedlikeholdsbehandling
Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt for å forebygge oppblussing og forlenge intervallene uten oppblussing hos pasienter med hyppige forverringer av sykdommen (dvs. fire ganger
eller mer per år) og som har hatt en initiell respons på maksimalt seks ukers behandling med takrolimus salve to ganger daglig (lesjoner leget, nesten leget eller lett affisert).

Les mer i medikamentets felleskatalogtekst og preparatomtale som kan søkes opp via linkene på høyre side.