Selexid®

Selexid® tabletter er et antibiotikapreparat. Det er et penicillin som er laget for at det skal virke mot flere typer/andre typer bakterier enn vanlig penicillin.

Brukes ved urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme bakterier.

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. Mer informasjon finner du på Felleskatalogens pasientutgave (søkeside). 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Selexid® og urinveisinfeksjoner her.