Vår arbeidsplass

LEO Pharma står på en stabil plattform etter mer enn 100 års forskning og utvikling. Det begynte i en apotekskjeller i København. I dag finnes LEO i 61 land. Denne tilvekstform har opp gjennom årene vært utmerket for vår ikke spesielt store, men tross alt verdensledende, virksomhet.

Ord som uavhengig, finansiellt sterk, seriøs, kunnskapsbasert, samhørighet, sterke verdier og stolthet er beskrivende ord for arbeidsplassen i følge våre medarbeidere. Uansett hvor raskt vi vokser, vil vi stå fast ved disse nøkkelord.

Et uavhengig selskap
Vi opplever at flere faktorer hjelper oss med å oppnå våre mål. Ettersom vi er et privateid selskap er vi uavhengige, noe som innebærer korte beslutningsveier. Alle våre anlegg, fra forskning og utvikling til produksjon og markedsføring, er samlokalisert. Som et resultat av dette finnes et nært og daglig samarbeid mellom medarbeiderne, som kommer fra alle deler av samfunnet. Som et resultat av dette, har LEO en unik firmakultur med en genuin følelse av samhørighet.