Mangfold og inkludering

Hos oss i LEO Pharma, tror vi mangfold og inkludering er grunnleggende for vår langsiktige suksess. For oss er ikke mangfold bare relatert til alder, rase, kjønn eller religion, men også til folks unike bakgrunn, erfaringer og kompetanse.

Innovasjon
En mangfoldig arbeidsstyrke tillater oss å gjenspeile mangfoldet som vi ser i våre forretningspartnere og pasienter - og bedre imøtekomme deres behov.

Ved å fremme en kultur der ulikheter regnes som en verdifull ressurs, tillater vi innovasjon å trives.

Å bygge gjensidig respekt
For å sikre at mangfold resulterer i inkludering, fremmer LEO Pharma mangfold på alle nivåer i virksomheten.

Som et resultat, nyter vi en arbeidsplass der respekt for hverandre er integrert i vår daglige arbeidskultur.