Verdier

Våre ansatte forenes verden over under de samme verdier, som driver våre handlinger - og baner vei for vår langsiktige vekst og utvikling.
 
Våre verdier gjenspeiler hvordan vi jobber mot å øke livskvaliteten for pasientene.
 
De reflekterer også måten vi ønsker å samarbeide, respektere, ha tillit til og støtte hverandre, handle på en pålitelig, dedikert og profesjonell måte og ta ansvar og oppnå gode resultater.
 
Integritet
Vi er et ansvarlig selskap og holder det vi lover.
Vi handler og kommuniserer på en åpen, ærlig og troverdig måte.

Kundefokus
Vi forbedre livskvaliteten til mennesker gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester. For virkelig å forstå våre kunder, oppmuntrer vi til samarbeid og dialog.

Innovasjon
Vi har alle et ansvar for å utvikle og utfordre status quo.
Vi deler og implementere våre ideer og lærer av våre feil.

Lidenskap
Vi vil være best. Vi bryr oss om mennesker og er stolte av hva vi gjør.
Vi jobber mot å støtte og inspirere andre i arbeidet med å gjøre en forskjell.

Tilpasningsevne
Vi lever i en dynamisk verden, og det er nødvendig å søke løsninger som er fleksible, skalerbare og kostnadseffektive. Vi griper nye muligheter når de oppstår.
 
 
 LEO lederskap
 
 LEO Ledere har et spesielt ansvar når det gjelder å sette et godt eksempel og fremme LEO verdier.

 LEO ledere skal
 
 • lede ved eksempel
 • kommunisere klare mål
 • motivere, utfordre og inspirere
 • ha tillit og styrke
 • oppnå våre mål