EFPIA disclosure code

Fra 2015 vil finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner bli offentliggjort. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

Les mer på LMIs hjemmesider.

Vil du vite mer om LEO Pharmas business ethics, kan du lese mer på vår corporate webside.

Les også:

Metodenotat 2019

ToV 2019

Metodenotat 2018

ToV 2018

Metodenotat 2017

ToV 2017

Metodenotat 2016

ToV 2016