Tidlig biotech 1930 – 1984

Tidlig biotech (1930 – 1984)
Etter å ha overført insulinproduksjonen til den uavhengige Nordiske Insulin Stiftelsen i 1925, endret LEO Pharma kurs på sin legemiddelutvikling til hormonprodukter. Selskapet arbeidet systematisk med å isolere hormoner i urin fra gravide kvinner og hester. Den kunnskapen ga LEO Pharma gode forutsetninger for å produsere konkurransedyktige legemidler i nesten et halvt århundre.

Kongsted, grunnleggeren av LEO Pharma og nøkkelperson i utviklingen av legemiddelindustrien i Danmark, dør i 1939. I begynnelsen av andre verdenskrig, mens det var kaos i Europa, tok Kongsteds svigersønn, doktor Knud Abildgaard, over selskapets ror. Ved krigets slutt ble LEO Pharma det første selskapet utenfor Storbritannia og USA som produserte penicillin - og selskapet leverte penicillin til de allierte, samtidig som produksjonen ble holdt hemmelig for den tyske okkupasjonsmakten.

År 1945 sysselsatte LEO Pharma over 200 personer og hadde en årlig omsetning på 3,7 MDKK. LEO hadde da ca 230 ulike produkter.

Etter krigen lanserte LEO Pharma en rekke legemidler som forbedret livet for mennesker med atopisk dermatitt, impetigo og nyresykdommer over hele verden. Fra 1949 til 1959 flyttet LEO Pharma all produksjon til sitt nåværende hovedkontor i Ballerup i Danmark og begynte å eksportere legemidler. Under de neste 25 årene etableres det ni filialkontorer globalt.