LEO Code of Conduct

LEO Pharma opererer på grunnlag av LEO verdiene
Integritet - Kundefokus - Innovasjon - Lidenskap - Tilpasningsevne.
 
Ved å adressere etiske og compliance-relaterte saker som oppstår i vårt daglige virke, omformer LEO Code of Conduct våre verdier til konkrete handlinger. Vi mener at ved å bygge og opprettholde en høy standard gjennom hele organinsasjonen, skaper vi støtte for vår videre vekst og suksess. Dette legger også grunnlaget for å oppnå vår visjon om å bli den foretrukne partner innenfor dermatologi, og å forbedre menneskers liv rundt om i verden.
Alle er vi forpliktet til å gjøre ting på riktig måte. Alle skal tilbys den motivasjon, myndighet og støtte de trenger for å etterleve dette.

Å overholde LEO Code of Conduct er obligatorisk for alle ansatte.