Konsernledelsen

LEO Pharma's organisasjon er funksjonell i sin struktur, noe som gir lederteamet en nærhet til forskning og utvikling, logistikk og markedene.

Dette byr på unike muligheter for tverrfaglig samarbeid i hele firmaet.

Vi jobber for en åpenhet mellom ansatte, partnere og kunder, og vi ser business som en kontinuerlig dialog som leder til en vinn-vinn situasjon for alle.

Les mer om konsernledelsen her.