Administration Manager

Alex har ansvar for følgende i LEO Norge:

  • Office management inkl. innkjøp og kontrakter
  • Finans, HR & IT administrasjon
  • Nordic QMS
  • Diverse prosjekter

Email:    amwno@leo-pharma.com

Tlf:           +47 97 78 66 86