Samarbeid

LEO er forpliktet til å hjelpe mennesker å oppnå sunn hud. Det er vår oppgave, og vi ønsker å spille en aktiv rolle i å hjelpe folk med å håndtere hudsykdommer og symptomer.

Vi har lang historie med å støtte pasientorganisasjonene innenfor våre terapeutiske fokusområder. Vårt forhold til pasientorganisasjoner er basert på gjensidig respekt, slik at begge parters oppfatninger og beslutninger har lik verdi. Vårt engasjement og støtte har et tredelt formål:

  1. LEO erkjenner den viktige rollen som pasient organisasjoner spiller i forståelsen om sykdom og behandling, samt hvordan det øker håp og støtte til pasienter. Vårt bidrag til pasientorganisasjoner kan gi pasienter mulighet til å engasjere seg med andre pasienter.
  2. LEO mener pasientorganisasjoners rolle står sentralt i å gi kunnskap og innsikt til samfunnet om hva det vil si å leve med en sykdom. Vi støtter ved å bistå med helseopplysningskampanjer.
  3. LEO erkjenner at pasientorganisasjoner er de viktigste tilretteleggere for pasientstøttegrupper. Vi støtter pasientorganisasjoners rett til å snakke på vegne av pasientene.

LEOs samarbeid med pasientorganisasjoner er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for samarbeid mellom industrien og organisasjonene.

Her kan du også lese mer på vår corporate webside om internasjonalt samabeid.

LEO vil på denne siden publisere avtaler med pasientorganisasjoner. Les her.


For mer informasjon, kontakt LEO Norge på telefon 22 51 49 00