Verdier

 LEO ansatte er forent globalt av våre felles verdier, som driver våre handlinger og baner vei for vår langsiktige vekst og utvikling.

Våre verdier gjenspeiler måten vi arbeider på for å bidra til å øke livskvaliteten til pasienter.

De reflekteres også i måten vi
•ønsker å samarbeide, respektere, ha tillit til og støtte hverandre på
•ønsker å handle pålitelig, dedikert og profesjonelt
•tar ansvar og oppnår gode resultater

Integritet
Vi er et selskap som tar ansvar, og som holder det vi lover.
Vi handler og kommuniserer på en åpen, ærlig og troverdig måte.

Kundefokus
Vi forbedrer livskvaliteten til pasienter gjennom konkurransedyktige produkter og tjenester.
For å virkelig forstå våre kunder, ønsker vi partnerskap og dialog.

Innovasjon
Vi har alle et ansvar for å innovere og utfordre status quo.
Vi deler og gjennomfører våre ideer, og lærer av våre feil.

Lidenskap
Vi vil være best. Vi bryr oss om mennesker og er stolte av det vi gjør.
Vi etterstreber å støtte og inspirere andre med vårt arbeidet for å gjøre en forskjell.

Tilpasningsevne
Ved å søke løsninger som er fleksible, skalerbare og kostnadseffektive, holder vi oss smidige i en stadig mer dynamisk verden.
Vi griper nye muligheter når de oppstår.

LEO ledelse
LEO ledere har et spesielt ansvar når det gjelder å sette et godt eksempel og fremme LEOs verdier.

LEO ledere skal
•være et godt eksempel
•kommunisere klare målsetninger
•motivere, utfordre og inspirere
•ha tillit og styrke
•oppnå våre mål