Medisiner

I LEO Pharma er vi opptatt av å utvikle konkurransedyktige legemidler og behandlinger som gir unik verdi til pasienter og samfunn rundt om i verden. Gjennom hurtig tilpasning til nye behov, kan vi levere kostnadseffektive medisiner til pasienter som lider av hudinfeksjoner og sykdommer som psoriasis og eksem, samt tilstander som krever intensivbehandling.

Individuelt tilpasset behandling
Med pasientens beste i tankene gjør vi det mulig for helsepersonell å tilby sine pasienter tilpasset behandling - når det er mulig får pasienter behandling en gang om dagen, raske resultater og en behandling som er tilpasset deres livsstil.

Vi kommuniserer på en etisk måte og er upartiske i vår dialog med helsepersonell - slik at du skal føle deg trygg med den rådgivning og de kvalitetsmedikamenter du tilbys.

Informasjonen om medisiner på disse sidene er hentet fra det enkelte medikaments pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. Informasjonen er tilgjengelig for allmennheten. Noen av medikamentene har mer informasjon tilgjengelig på separate sider - som kun er beregnet for offentlig godkjent helsepersonell.