Daivobet® gel

Daivobet® brukes til behandling av psoriasis i hodebunnen for voksne og til behandling av mild til moderat psoriasis på kroppen (psoriasis vulgaris) for voksne. Psoriasis kommer av at hudcellene produseres for hurtig. Dette forårsaker rødhet, skjelling og fortykkelse av huden. 

Daivobet® inneholder calsipotriol og betametason. Calsipotriol hjelper til å bringe hudcellenes vekst tilbake til det normale og betametason virker betennelsesdempende.

Medikamentet finnes også som salve.

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Daivobet® her.