Enstilar®

Enstilar® brukes til behandling av psoriasis vulgaris (plakkpsoriasis) hos voksne. Psoriasis kommer av at hudcellene produseres for hurtig. Dette forårsaker rødhet, skjelling og fortykkelse av huden.
 
Enstilar® inneholder kalsipotriol og betametason. Kalsipotriol hjelper til å bringe hudcellenes vekst tilbake til det normale og betametason virker betennelsesdempende.
 
Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk

FOR HELSEPERSONELL:Les mer om Enstilar® her.