Fucidin®

Indikasjoner: Systemisk: Monoterapi ved moderate hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av gule stafylokokker der systemisk terapi anses nødvendig. I kombinasjon med andre antibiotika ved alvorlige stafylokokkinfeksjoner f.eks. osteomyelitt, septikemi, endokarditt, luftveisinfeksjoner og sårinfeksjoner. Lokal: Krem og salve: Hudsykdommer som er infiserte med gule stafylokokker. Impregnert kompress: Hudsykdommer som er infiserte med gule stafylokokker. Sår og brannsår såfremt det foreligger en sekundær infeksjon med gule stafylokokker.

Les mer i medikamentets felleskatalogtekst og preparatomtale som kan søkes opp via linkene på høyre side.