Fucidin-Hydrocortison®

Fucidin-Hydrocortison® er et kombinasjonspreparat bestående av antibiotika (fusidinsyre 2%) og et mildt binyrebarkhormon (hydrokortison 1%). Det oppnås dermed en bakteriedrepende effekt, samtidig med en kløestillende og betennelseshemmende effekt.

Fucidin-Hydrocortison® krem brukes ved mild til moderat eksem infisert med en bestemt bakterie (Staphylococcus aureus).

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. 

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Fucidin-Hydrocortison® her.