Heparin LEO®

IndikasjonProfylakse og behandling av tromboemboliske tilstander. Antikoagulasjon ved bruk av kunstig nyre og hjerte-lungemaskin.

Les mer i medikamentets felleskatalogtekst og preparatomtale som kan søkes opp via linkene på høyre side.