Kaleorid®

IndikasjonerHypokalemi. Profylaktisk ved diuretikabehandling når tillegg av kaliumsparende diuretika ikke er indisert.

Les mer i medikamentets felleskatalogtekst og preparatomtale som kan søkes opp via linkene på høyre side.