Protaminsulfat®

Det aktive virkestoff er protaminsulfat som blir brukt som et anti-heparin for å motvirke effekten av heparin og lavmolekylære hepariner, og for å redusere effekten av disse stoffer i kroppen.

Hepariner blir brukt for å hindre at blodet ditt koagulerer (levrer seg), og de kan forårsake blødning.

Du kan bli gitt dette legemidlet:

  • for å stoppe blødning forårsaket av heparin/lavmolekylært heparin.

  • for å hindre større blødning ved operasjon hvis du har blitt behandlet med heparin/lavmolekylært heparin .

  • for å oppheve effekten av heparin som brukes ved noen typer hjertekirurgi

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk. Mer informasjon finner du på Felleskatalogens pasientutgave (søkeside).

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Protaminsulfat® her.