Protaminsulfat®

Indikasjoner: Til behandling av overdose eller blødning oppstått ved behandling med heparin- eller LMWH. For å motvirke den antikoagulerende effekten av heparin eller LMWH før akutt kirurgi. For å reversere den antikoagulerende effekten av heparin ved operasjoner i hjerte-lungemaskin (kardiopulmonal «by pass»). 

Les mer i medikamentets felleskatalogtekst og preparatomtale som kan søkes opp via linkene på høyre side.