Protopic®

 Virkestoffet i Protopic®, takrolimusmonohydrat, er et immunmodulerende middel.

 Protopic® 0,03 % salve brukes til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt (eksem) hos voksne som ikke har tilstrekkelig virkning av eller ikke tåler vanlig behandling som f.eks. kortikosteroider til bruk på huden og hos barn (fra og med 2 år) som ikke har hatt tilstrekkelig virkning av vanlig behandling som f.eks. kortikosteroider til bruk på huden.
 
Protopic® 0,1 % salve brukes til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt (eksem) hos voksne som ikke har tilstrekkelig virkning av eller ikke tåler vanlig behandling som f.eks. kortikosteroider til bruk på huden.

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk

FOR HELSEPERSONELL: Les mer om Protopic® her.