Skinoren®

Skinoren krem inneholder azelainsyre som hindrer vekst av de bakterier som er aktive ved forekomst av akne og dannelsen av akne-fremmende fettsyrer.

Skinoren krem brukes til behandling av mild til moderat akne (kviser) i ansiktet.

Teksten er hentet fra medikamentets pakningsvedlegg, godkjent av Statens Legemiddelverk

FOR HELSEPERSONELL: Søk opp preparatomtale her